Zakresy i testy odbiorcze farm wiatrowych

ENCOS Sp. z o.o. zajmuje się realizacją prac określających zakres i metodykę realizacji testów odbiorczych oraz uzgodnieniem i wykonaniem testów farm wiatrowych. Dysponujemy odpowiednią aparaturą do realizacji testów odbiorczych farm wiatrowych w tym certyfikowanymi miernikami klasy A do wykonywania pomiarów jakości energii wchodzących w ich zakres. Posiadamy duże doświadczenie zdobyte na licznych obiektach energetyki wiatrowej.

ENCOS SP. Z O.O. - informacja

Strona windtest.pl to inicjatywa zrzeszająca społeczność profesjonalistów, entuzjastów i specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, placówki naukowe i szkoleniowe. Nadrzędnym celem projektu jest poszerzanie kompetencji, kształcenie oraz oferowanie wzajemnej pomocy, wsparcia osób związanych z branżą energetyki odnawialnej, w tym głównie farm wiatrowych. Strona skierowana jest do właścicieli oraz operatorów elektrowni wiatrowych w celu wypracowania wspólnych modeli wzajemnej współpracy.

Pomiary termowizyjne

Urządzenia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz konsumpcją mediów takich jak energia elektryczna, ciepła woda, para wodna, gazy, są narażone na problemy przegrzewania elementów. Zapobiegnięciem powyższej sytuacji jest wcześniejsza identyfikacja niepożądanych miejsc przegrzewania się elementów tychże urządzeń elektrycznych, mechanicznych, energetycznych. Odbywa się to poprzez zastosowanie termografii - metody tworzenia mapy termalnej powierzchni badanego obiektu.